Budynek mieszkalny wielorodzinny – Starachowice, ul Mickiewicza.

Inwestor:

Kielecka Grupa Inwestycyjna

Rok realizacji:

2008-2009

Powierzchnia:

2500,00 m2

Adaptacja i rozbudowa budynku przychodni na budynek mieszkalny wielorodzinny.