Budynek biurowo-mieszkalny wraz z pawilonem ekspozycyjnym – Kielce ul Witosa.

Inwestor:

Sell-Bud Inwest

Powierzchnia:

1600,00 m2

Dla obiektu przeprowadzono postępowanie administracyjne w celu uzyskania pozwolenia na budowę.